حیدر پور

نام: بهزاد

نام خانوادگی:حیدر پور

مرتبه علمی:استادیار دانشکده پزشکی

رشته تخصصی:متخصص پزشکی ورزشی

آدرس الکترونیکی:behzadheydarpoor@yahoo.com

سوابق اجرایی و مدیریتی :مدیر بیمارستان امام علی

رئیس بیمارستان قلب و عروق امام علی

مدیر کل آموزش دانشگاه

قائم مقام معاونت آموزشی