گزارش تصویری مراسم گرامیداشت مقام استاد در تالار انتظار و اهدا جوایز به اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری مراسم گرامیداشت مقام استاد در تالار انتظار و اهدا جوایز به اساتید برتر دانشگاه