جدول 1 : رتبه بندی اعضای هیات علمی برتر دانشگاه از لحاظ آموزشی درتمامی دانشکده ها بجز گرو ههای بالینی دانشکده پزشکی بر اساس کارنامه آموزشی در سال 1395

 

رتبه

 

 

نام و نام خانوادگی

 

دانشکده

 

امتیاز نهایی( امتیاز کسب شده / مجموع امتیاز * 100 )

 

 

دانلود فایل کارنامه

1

آقای دکتر منصور رضایی

بهداشت

48.43


دکتر منصور رضایی
 

 

2

خانم دکتر مرضیه کبودی

پرستاری و مامایی

47.92


دکتر مرضیه کبودی
 

 

3

آقای بیژن صبور

پیراپزشکی

43.46


دکتر بیژن صبور
 

 

4

خانم دکتر یلدا شکوهی نیا

داروسازی

41.37


دکتر یلدا شکوهی نیا
 

 

5

آقای رضا پور میرزا کلهری

پیراپزشکی

40.50

 

دکتر پورمیرزا

 

6

خانم دکتر معصومه عیوضی

دندانپزشکی

40.24


دکتر معصومه عیوضی
 

 

7

آقای دکتر سیروس جلیلی

پزشکی

39.26آقای دکتر سیروس جلیلی
 

 

8

خانم دکتر شیوا روشنخواه

پزشکی

39.12

 

دکتر شیوا روشن خواه

 

9

آقای دکتر روح اله شریفی

دندانپزشکی

39.05

 

شریفی

 

10

آقای دکتر یحیی پاسدار

بهداشت

38.8


دکتر یحیی پاسدار
 

 

11

آقای دکتر احسان صادقی

بهداشت

37.68


ehsane sadeghi

12

آقای ارسلان نادری پور

پیراپزشکی

37.21

 

دکتر ارسلان نامداری

13

آقای افشین گودرزی

پیراپزشکی

36.45


دکتر افشین گودرزی
 

14

خانم فرشته جلالوندی

پیراپزشکی

34.26


دکتر فرشته جلالوندی
 

 

15

آقای دکتر حسام الدین نظری

دندانپزشکی

33.84


دکتر حسام الدین نظری
 

 

16

آقای دکتر حمیدرضا مظفری

دندانپزشکی

33.14


دکتر حمید رضا مظفری
 

 

17

خانم دکتر فاطمه رجعتی

بهداشت

31.95


دکتر رجعتی
 

 

18

آقای دکتر یحیی صفری

پیراپزشکی

31.74


دکتر یحیی صفری
 

 

19

آقای دکتر علیرضا خاتونی

پرستاری و مامایی

30.92


دکتر خاتونی
 

 

20

خانم مژگان خلیلی

پرستاری و مامایی

30.90


دکتر مژگان خلیلی
 

 

 

 

 

جدول 2 : رتبه بندی اعضای هیات علمی بالینی برتر دانشگاه از لحاظ آموزشی بر اساس کارنامه آموزشی در سال 1395

رتبه

نام نام خانوادگی

امتیاز

 

1

خانم دکتر ماری عطایی

116.54کارنامه دکتر ماری عطایی بالینی
 

2

آقای دکترسید علی حسینی

104.40

3

3

آقای دکتر جلال شاکری

104.19


دکتر شاکری
 

4

آقای دکتر وحید فرنیا

102.31


دکتر فرنیا
 

5

آقای دکترمظفرازنب

101.04

مظفر ازنب

6

آقای دکترحبیب اله خزایی

100.45


دکتر خزایی
 

 

7

خانم دکترشیرین عصار

99.96


دکتر عصار
 

8

آقای دکترفرهادنعلینی

99.64

دکتر فرهاد نعلینی

 

9

خانم دکترنازنین رزازیان

98.94


دکتر نازنین رزازیان
 

10

خانم دکترمریم زنگنه

97.72دکتر مریم زنگنه
 

11

آقای دکترحمید رضا عمرانی

97.51


دکتر حمید رضا عمرانی
 

12

خانم دکتررزیتا ناصری

96.87

 

دکتر رزیتا ناصری

 

13

خانم دکترسیده سارا پیامی

96.70


دکتر سیده سارا پیامی
 

14

آقای دکترفیض اله منصوری

96.50

دکتر فیض الله منصوری

 

15

آقای دکترسید جعفر نوابی

96.45


دکتر سید جعفر نوابی
 

 

16

آقای دکترمهدی زبیری

95.96

دکتر مهدی زبیری

 

17

آقای دکترسیاوش وزیری

95.40


دکتر وزیری
 

 

18

خانم دکتربیتا انوری

95.39


2
 

19

آقای دکترمحمدغریب صالحی

94.84


صالحی
 

 

20

1.آقای دکتربابک صیاد

2.آقای دکتر پیام ساری اصلانی

 94.60

94.60


1

دکتر پیام ساری اصلانی
 

 

 

 

جدول 3 : رتبه بندی نفرات اول تا سوم اعضای هیات علمی از لحاظ آموزشی به تفکیک دانشکده ها بر اساس کارنامه آموزشی در سال 1395

 

 

دانشکده پزشکی ( علوم پایه )

 

دانشکده پزشکی ( علوم بالینی )

 

 

رتبه

اسامی

امتیاز

رتبه

اسامی

امتیاز

1

آقای دکتر سیروس جلیلی

39.26

1

خانم دکتر ماری عطایی

116.54

2

خانم دکتر شیوا روشنخواه

39.12

2

آقای دکتر سید علی حسینی

104.40

3

آقای دکتر یزدان حمزویدکتر یزدان حمزوی

30.34

3

آقای دکتر جلال شاکری

104.19

 

دانشکده دندانپزشکی

 

 

دانشکده پیراپزشکی

رتبه

اسامی

امتیاز

رتبه

اسامی

امتیاز

1

خانم دکتر معصومه عیوضی

40.24

1

آقای بیژن صبور

43.46

2

آقای دکتر روح اله شریفی

39.05

2

آقای رضاپورمیرزا کلهری

40.50

3

آقای دکتر حسام الدین نظری

33.84

3

آقای ارسلان نادری پور

37.21

 

دانشکده داروسازی

 

 

دانشکده بهداشت

رتبه

اسامی

امتیاز

رتبه

اسامی

امتیاز

1

خانم دکتر یلدا شکوهی نیا

41.37

1

آقای دکتر منصور رضایی

48.43

2

آقای دکتر محسن شهلایی

دکتر محسن شهلایی

 

28.41

2

آقای دکتر یحیی پاسدار

38.8

3

آقای دکتر مهدی مجرب

دکتر مجرب

 

26.1

3

آقای دکتر احسان صادقی

37.68

دانشکده پرستاری و مامایی

 

رتبه

اسامی

امتیاز

1

خانم دکتر مرضیه کبودی

47.92

2

آقای دکتر علیرضا خاتونی

30.92

3

خانم مژگان خلیلی

30.90