تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 97-96

 

انتخاب واحد اینترنتی

1396/10/20 الی 1396/11/22

شروع کلاسها

96/11/23

حذف واضافه برای 2 درس

1396/12/9,8

حذف اضطراری تا تاریخ

1397/02/29

پایان کلاسها

1397/03/31

امتحانان پایان ترم

1397/04/02 الی1397/04/17