فصل اول : وظایف عمومی کارشناسان فناوری اطلاعات  

  ماده 1 - تهیه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهیزات رایانه ای ، تجهیزات شبکه و تجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه نرم افزارهای موجود ،به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجوددر واحدها

      تبصره 1 - در حال حاضر شناسنامه ها بصورت کاغذی تهیه شوند و پس از آموزش ،در نرم افزار ICTM وارد گردد

ماده 2 - ارسال گزارش فعالیت های انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه ومخابرات )   در قالب فرم های تدوین شده و دستورالعمل های مدیریت ( قالب فرم ها در سایت مدیریت و سایت سخت افزار ( شبکه رابطین ) موجود می باشد )، بصورت فصلی ( حداکثر تا 20 روز اول فصل بعد ) و سالانه ( تا پایان فروردین ماه سال جدید ) به مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات

ماده 3 - انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تایید فاکتورهای خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه های ارسال شده از طرف مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه ( معاملات کوچک ) و خرید طبق لیست تجهیزات مجاز که در سایت سخت افزار موجود می باشد .

ماده 4 - حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزی های برگزار شده توسط مدیریت و در مواقعی که حضور ممکن نیست ،کسب اجازه از مدیریت

ماده 5 - اعلام نیازهای آموزشی به مدیریت و ارتقا سطح علمی و عملی با گرفتن آموزشهای لازم و...

ماده 6 - بازدید از سایتهای خبری   ICT  جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فنی و اطلاع از تکنولوژیهای جدید جهانی

فصل دوم : وظایف در حوزه سخت افزار  

ماده 1 -      نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای :

      ماده 1-1 - دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه ای ( فرم شماره یک )

      ماده 2-1 - بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای و تایید ، یا عدم تایید نیاز

      ماده 3-1- تهیه لیست تجهیزات مناسب با نیاز(در صورت تایید نیاز) طبق مشخصات ارائه شده از سوی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات (فرم شماره 5)

      ماده 4-1- تایید فاکتورها از نظر فنی و مطابقت با لیست تجهیزات و بررسی قیمت و اعلام نظر احتمالی در زمینه قیمت ها ( تایید قیمت بر عهده کارپرداز می باشد )

 ماده 2 -       کنترل فنی تجهیزات خریداری شده از نظر تطبیق با فاکتور های تایید شده ،به صورت زیر :

        ماده 1-2 -  بررسی فنی قطعات و گارانتی های ارائه شده و مطابقت با لیست تهیه شده وفاکتور تایید شده

       ماده 2-2 - الصاق برچسب لیست قطعات داخلی رایانه ها همراه با مشخصات فنی و تاریخ شروع و خاتمه گارانتی قطعات بصورت مشخص برروی رایانه های خریداری شده ( بهتر است توسط شرکت فروشنده انجام گیرد )

       ماده 3-2 - تکمیل فرم مخصوص چک لیست سیستم (فرم شماره 6) همراه با توضیحات مربوطه

       ماده 4-2 - الصاق برچسب کنترل فنی در پشت کیس

 ماده 3 -     فرآیند تعمیرات :

       ماده 3-1 - نصب سیستم عامل هاونرم افزارهای جانبی ،آنتی ویروس و... بر روی رایانه های موجود در واحد

      ماده 2-3 - تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده

      ماده 3-3 - نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند ( مانند : چاپگر ) به شرکت های خصوصی وکنترل کیفیت تعمیر تجهیزات

             تبصره - نظارت بر فعالیت شرکت های پیمانکار طرف قرارداد از طریق چک لیست های نظارتی

 فصل سوم : وظایف در حوزه شبکه   

 ماده 1 - نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive   بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 2 - تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات    

ماده 3 - آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات Active

 ماده 4 - آگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزی و دسترسی به شبکه اینترانت و اینترنت

 ماده 5 - آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکلات احتمالی

 ماده 6 - حفظ ، نگهداری ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود

 ماده 7 - مطلع نمودن مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغییر ، تحول و نیازها

 ماده 8 - عیب یابی و رفع مشکل شبکه‌ا ی کلیه سیستمهای کامپیوتری موجود در مرکز مربوطه( IP وکارت شبکه و... )

 ماده 9 - آشنایی با سیستم عامل لینوکس و مفاهیم اولیه شبکه  Network + ( اختصاصی کارشناسان )

 ماده 10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عملیات عمرانی و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات شبکه

 فصل چهارم : وظایف در حوزه نرم افزار  

 ماده 1 - پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم

ماده 2 - مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایند ها

 ماده 3 - هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها

 ماده 4 - همکاری در تهیه RFP (تهیه ، تنظیم و مستند سازی نیازمند ها انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا)

 ماده 5 - آشنایی فنی با نرم افزار ها و سخت افزارهای مربوطه ( مانند حضور وغیاب و دستگاه تایمکس ... )

 ماده 6 - آگاهی از کلیات (حیطه و نوع فعالیت های تحت پوشش) نرم افزارهای واحد مربوطه جهت پیگیری مناسب تر مسائل مربوطه

 ماده 7 - نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها

ماده 8 - تایید اتمام کار پروژه ها و یا فاکتور های نرم افزاری         

 ماده 9 - مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاری

 فصل پنجم : وظایف در حوزه وب سایت  

ماده 1 - آشنایی با نرم افزار  ICARUS و آدرس های وب سایت واحد

ماده 2 - بررسی وب سایت های واحدهای مختلف واعلام نظرات به مدیریت فناوری اطلاعات جهت بهتر شدن کیفیت تمامی وب سایت های زیر مجموعه

 ماده 3 - آشنایی با استاندارد های تهیه وب سایت ( از طریق بازدید از سایتهای متفاوت )

 ماده 4 - به روز نگه داشتن مطالب وب سایت ( اخبار و اطلاعیه و ... )

 ماده 5 - نظارت کارشناس IT برروی کار رابط وب سایت ( در صورت متفاوت بودن رابطان )

 ماده 6 - نظارت مستقیم بر روی وب سایت واحد خود ،انتقال مشکلات وپیگیری آنها

فصل ششم : وظایف در حوزه  HIS  

ماده 1 - نظارت بر آموزش های ارائه شده از طرف شرکت پیمانکار وگزارش اشکالهای احتمالی به کارشناس مسوول آموزش نرم افزار

ماده 2 - همکاری با مدیریت بیمارستان جهت بهتر شدن شرایط کاربری نرم افزار

ماده 3 - نظارت بر فعالیت های شرکت پیمانکار در زمان سرویس های دوره ای و تحویل گرفتن قطعات داغی

ماده 4 - نظارت بر تهیه گزارش های HIS توسط سوپروایزرها هر 15 روز و ارسال آنها بصورت فصلی

فصل هفتم : وظایف در حوزه  اتوماسیون اداری  

ماده 1 - آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری

ماده 2 - آشنایی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در آن واحد

ماده 3 - اطلاع رسانی از وضعیت سیستم اتومسیون اداری و کاربران ( فعال - تغییر سمت و ....)  در آن مرکز

فصل هشتم : وظایف در حوزه  اینترنت  

ماده 1 - آشنایی با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امکانات اینترنت FTP,FTP2 ، حجم down Load و نرم افزارهای جانبی

ماده 2 - شناسایی error  های سیستم جهت اتصال به اینترنت

 ماده 3 - راهنمایی کاربران واحدها جهت گرفتن اشتراک اداری وتایید نیاز فرم درخواست ویا شخصیو یااشتراک خطوط ADSL   

ماده 4 - شناخت وآشنایی با میزان پهنای باند در دانشگاه و ارائه مشکلات این حوزه به کاربران واحد خود