در راستای پاسخ به تقاضای روزافزون تحصیلات دانشگاهی متقاضیان داخلی و خارجی و جلوگیری از خروج ارز و عزیمت داوطلبان ایرانی به کشورهای خارجی و بازگشت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای این موضوع، پردیس خودگردان دانشگاه راه­اندازی گردید. در این راستا داوطلبان ایرانی صرفاً از طریق کنکور سراسری پذیرش دانشجو برای دانشگاه­ها و داوطلبان خارجی از طریق فرآیند تکمیل فرم درخواست پذیرش و طی مراحل قانونی ارزیابی و صدور پذیرش تحصیلی و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور از طریق ارائه مدارک تحصیلی به وزارت متبوع وارد دوره­های آموزشی که در دانشگاه ارائه گردیده می­شوند.

 *  وظایف پردیس در قبال دانشجویان داخلی:

1.       انجام امور مربوط به پرداخت شهریه و صدور کارنامه مالی دانشجویان

2.       تعیین مقدار شهریه ثابت و متغیر براساس قوانین و مصوبات هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه

 

*   وظایف پردیس در قبال دانشجویان خارجی:

1.       اخذ فرم درخواست پذیرش تکمیل شده و تصویر مدرک تحصیلی از متقاضیان خارجی

2.       بررسی و ارجاع پرونده­های کامل شده جهت تصمیم گیری نهایی به کمیته پذیرش دانشجویان خارجی و معاونت آموزشی دانشگاه

3.       انجام مکاتبات مربوط به حراست، امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و اداره گذرنامه نیروی انتظامی جهت اخذ مجوزهای لازم و ویزای موقت و دایم تحصیلی

4.       دریافت شهریه از دانشجویان خارجی طبق مقررات

معرفی دانشجویان خارجی جهت تکمیل مراحل ثبت نام به معاونت آموزشی و پیگیری امور مربوطه