خدارحمی

 

نام و نام خانوادگی:دکتر رضا خدارحمی

سمت:مدیر تحصیلات تکمیلی

تحصیلات:استاد تمام دانشگاه