معرفی معاون آموزشی

drkhazaei
 
پروفسور حبیب اله خزایی
استادتمام دانشگاه
فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب و پلی سومنوگرافی

hkhazaei@kums.ac.ir

 
سوابق علمی  

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1376

فارغ التحصیل دکترای تخصصی در رشته اعصاب و روان (روانپزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1381

فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات خواب و پلی سومنوگرافی از دانشگاه هایدلبرگ آلمان

 

سوابق مدیریتی

مدیریت پژوهشی دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ریاست مرکز تحقیقات اختلالات خواب دانشگاه (مرکز برگزیده تحقیقات بالینی کشور)

 

انتشارات

چاپ بیش از 50 مقاله در مجلات بین المللی پژوهشگر برتر

بیش از 10 سال از پژوهشگران نمونه دانشگاه