شرح وظایف معاون آموزشی

معاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی ، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات:

تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی ، با همکاری مسولان  ذیربط

تدوین و پیشنهاد اصول کافی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مطالعه  و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی

نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه

نظارت بر برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری که در حوزه دانشگاه برگزارمی شود