مدیر آموزش

 

دکتر سلحشور

 

دکتر محمد رضا سلحشور

عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح

رشته تحصیلی: علوم تشریح

مرتبه علمی: استاد

درجه تحصیلی : Ph.D