قابل توجه فارغ التحصیلان متقاضی ادامه تحصیل یا اشتغال در مراکز بین المللی

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درخصوص تأیید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان تسهیلاتی را فراهم نموده است، از جمله صدور گواهی فارغ‌التحصیلی، تکمیل فرم فارغ‌التحصیلی، تائید ریز نمرات، سر فصل دروس، دوره‌های کار‌آموزی و کارورزی، دانشنامه، ... و ارسال موارد فوق‌الذکر به مراکز علمی خارجی.


فرآیند انجام این کار به شرح ذیل است:


الف) دریافت درخواست:

  • دریافت نامه های انگلیسی مراکز علمی خارج ا ز کشور درخصوص تأییدیه های تحصیلی
  • دریافت فرم های انگلیسی مراکز علمی خارج  از کشور درخصوص تأییدیه های تحصیلی

             توضیح: این فرم ها یا مسقیماً از خارج به این دفتر ارسال می شود یا توسط خود متقاضیان تحویل می گردد.

  • دریافت نامه های الکترونیک از مراکز علمی خارج از کشور

       

ب) بررسی موارد درخواستی

ج) پاسخگویی:
پاسخگویی از طریق مکاتبه:
         کلیه نامه های دریافتی از خارج از طریق مکاتبه پاسخگویی می شوند.
پاسخگویی از طریق پست الکترونیک:
         چنانچه مراکز خارجی از طریق ایمیل اقدام به مکاتبه و استعلام نمایند پاسخ نیز از همین طریق ارسال می شود. 
پاسخگویی از طریق تکمیل فرم:
         در مواردی که مراکز، فرم خاصی را درخصوص تأییدیه تحصیلی به این دفتر ارسال نموده باشند، فرم براساس سوابق موجود، تکمیل و به صورت امضاء و مهر شده تأیید، و در پاکت در بسته و ممهور به مرکز مورد نظر ارسال می گردد.

د) ارسال مدارک:
ارسال مدارک توسط  این دفتر، از طریق پست عادی صورت می گیرد. در صورت تمایل به استفاده از دیگر انواع پست (سفارشی،DHL،TNTو ...) متقاضیان بایستی  ابتدا جهت تحویل مدارک  به صورت ممهورشده  به این حوزه مراجعه وسپس برای ارسال آن به باجه های پستی مراجعه نمایند .