کارشناس خدمات آموزشی:بنفشه الماسی
عکس

سابقه کار : 27 سال

مدرک: کارشناسی

baniparipars@yahoo.com

 

کارشناس خدمات آموزشی:گیتا  کردستانی
عکس

سابقه کار : 12سال

مدرک:کارشناس مدیریت آموزش

gkord1392@yahoo.com

 

 کارشناس خدمات آموزشی:لیلا نجفی

سابقه کار : 8سال

مدرک:کارشناس مدیریت آموزش

 

 

شرح وظایف واحد خدمات ماشینی

 

1-    ثبت کلیه اطلاعات شناسنامه ای دانشجویان اعم از دانشجویان انتقالی ، میهمانی و دانشجویان جدیدالورود

2-   حفظ و حراست از اطلاعات ثبت شده دانشجویان در نرم افزار از بدو ورود به دانشگاه تا فراغت از تحصیل .

3-   انجام کلیه بندهای مربوط به دانشجویان در  شوراها ی آموزشی

4-   به روزآوری وضعیت تحصیلی و اطلاعات دانشجویان

5-   نظارت بر انجام کلیه امور رایانه ای مربوط به انشجویان شاغل به تحصیل

6-   حفظ و نگهداری و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود

7-   تهیه اطلاعات و آمار و ارسال آن به مراجع ذیربط

8-   نظارت بر کلیه خروجی های سیستم نرم افزاری

9-   نظارت بر اجرای کلیه قوانین آموزشی در هنگام ثبت نامه های وارد شده به سیستم

10-  انجام مذاکرات مکرر با مدیریت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی در حسن اجرای مقررات آموزشی

11-  تهیه bakup از برنامه بطور مستمر

12-  پشتیبانی از وب اساتید – دانشجویان – استاد مشاور

13-  پشتیبانی از اساتید در زمان ثبت نمرات

14-  اتصال دانشکده های تابعه و سایر واحد های متقاضی در بهره گیری از سیستم جامع آموزشی

15-  نظارت بر انجام امور مربوط به انتخاب واحد online و web

16-  پشتیبانی از کارشناسان و  دانشجویان در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه و حذف اضطراری

17-  آموزش کاربری کاربران جدید الورود و اساتید و کارشناسان در ارتباط با نحوه کار با نرم افزار

18-  اختصاصpassword  وusername جهت اساتید و دانشجویان در سیستم تحت وب

19-  اختصاصpassword و حفاظت  ازوusernameدرvpnجهت کاربران و پشتیبانی آنها

20-  تنظیم سطح دسترسی اختیارات برای کلیه کاربران  سیستم مدیریت جامع آموزشی

21-  همکاری در ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

22-  تعریف رشته های جدید در سیستم و کدگذاری آنها

23-  تعریف قوانین هر ترم

24-  ثبت وضعیت تحصیلی و ترمیک دانشجو ( مرخصی تحصیلی ، انصراف ، میهمانی به ، انتقالی به و...)

25-  ثبت اطلاعات شناسنامه ای و اختصاص شماره دانشجویی به دانشجویان مهمان و انتقالی و..

26-  مشخص کردن اساتید راهنمای دانشجویان

27-  ورود اطلاعات مربوط به دانشجویان دستیار

28-  انجام امور مربوط به کدینگ استاندارد جهت عملیات پورتال فارغ التحصیلان

29-  صدور کارت های ارتقاء دستیاران و تحویل انها به کارشناسان مربوطه

30-  انجام کلیه بندهای مربوط به دانشجویان در کمیسیون موارد خاص

31-  انتقال کلیه دروس  هر ترم به وب سایت به تفکیک – رشته –دانشکده

32-  همکاری با دفتر استعدادهای درخشان در خصوص ارائه اطلاعات

33-  تبدیل اطلاعات سازمان سنجش در برنامه ی نرم افزاری

34-  پیگیری جهت دریافت اطلاعات سازمان سنجش

35-  ارسال اطلاعات و پشتیبانی و آمار از طریق ftp  به وزارت متبوع

36-  انجام امور مربوط به کدینگ استاندارد جهت عملیات پورتال فارغ التحصیلان

37-  صدور کارت های ارتقاء دستیاران و تحویل انها به کارشناسان مربوطه

38-  انجام و ثبت اطلاعات پرتال سازمان سنجش

39-  رفع عیوب سیستم نرم افزاری و ارتباط مستمر با واحد پشتیبانی شرکت نرم افزاری سما

40-  ارتباط مستمر با خدمات ماشینی وزارت متبوع در خصوص اصلاح و اختصاص کدینگ استاندارد

41-  نصب ویندوز و رفع عیوب کامپیوتری واحد

42-   همکاری با وزارت متبوع در خصوص پایلوت برنامه های جدید و تلاش برای رفع عیوب موجود در نرم افزار های موجود