شرایط جدید پذیرش مدارک دانشجویان انتقالی از خارج کشور ، به نقل از رییس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت

رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با تشریح جزییات آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور، از حدنصابهای انتقال در کلیه مقاطع، تشکیل شورای تطبیق واحد در دانشگاه‌ها، ممنوعیت انتقال دانشجو به 7 دانشگاه مهم دولتی و اختصاص حداکثر20 درصد مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های دولتی به دانشجویان انتقالی خبر داد.
دکتر غلامرضا حسن‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور، اظهار کرد: دانشجویانی که از ابتدای سال 2008 میلادی در خارج از کشور شروع به تحصیل می‌کنند، فقط می‌توانند به شعب بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منتقل ‌شوند.
نحوه انتقال دانشجویانی که تحصیل خود را از ابتدای سال 2008آغاز کرده‌اند
وی با تاکید بر اینکه انتقال این دسته از دانشجویان به دانشگاه‌های سراسری دولتی ممنوع است، تصریح کرد: البته رشته‌هایی که در شعب بین‌المللی دایر نیستند، از این موضوع مستثنی هستند.
نحوه انتقال از دانشگاههای غیرمعتبر از نظر وزارت بهداشت
وی با بیان اینکه دانشجویانی که در خارج از کشور در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ،‌ دکترای حرفه‌ای و غیره مشغول به تحصیل هستند، در صورت احراز شرایط انتقال فقط در همان مقطع تحصیلی یا مقطع پایین‌تر در دانشگاه‌ای داخل کشور مجاز به ادامه تحصیل هستند، اظهار کرد: دانشجویانی که حداقل شرط معدل لازم برای انتقال در مقطع تحصیلی خود را ندارند به شرط داشتن معدل مقطع تحصیلی پایین‌تر می‌توانند به مقطع پایین‌تر منتقل شوند.
دکتر حسن زاده انتقال از دانشگاه‌هایی که نام آنها در لیست دانشگاه‌های معتبر وزارت بهداشت نیست را منوط به تایید شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی عنوان کرد.
حدنصاب معدل و واحد گذرانده برای انتقال
شرایط انتقال در مقطع کاردانی
وی با بیان اینکه نباید میانگین نمرات امتحانات پایان دوره متوسطه نظام قدیم و معدل کل دیپلم متوسطه نظام جدید متقاضی انتقال در مقطع کاردانی کمتر از 12 باشد، تصریح کرد: دانشجو ‌باید حداقل 18 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
شرایط انتقال دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نباید میانگین نمرات امتحانات پایان دوره متوسطه نظام قدیم و معدل کل دیپلم متوسطه نظام جدید متقاضی انتقال در دوره کارشناسی کمتر از 14 باشد، خاطرنشان کرد: همچنین دانشجو‌ باید حداقل 36 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
وی با تاکید بر اینکه میانگین کل نمرات پایان دوره کاردانی برای این دسته از متقاضیان انتقال نباید کمتر از 14 باشد، خاطرنشان کرد: دانشجو باید حداقل 18 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
شرایط منع انتقال دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
وی با تاکید بر اینکه نباید میانگین کل نمرات مقطع کارشناسی کمتر از 15 باشد، اظهار کرد: دانشجو باید حداقل 16 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین 15 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت افزود: انتقال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه‌هایی که فاقد مرحله آموزشی هستند و فقط مرحله پژوهشی دارند ممنوع است.
شرایط انتقال دانشجو در مقطع دکترای عمومی
وی با تاکید بر اینکه میانگین کل نمرات امتحانات پایان دوره متوسطه نظام قدیم و معدل کل دیپلم متوسطه نظام جدید داوطلبان انتقال در مقطع دکترای عمومی باید حداقل 16 باشد، خاطرنشان کرد: در صورت عدم احراز حدنصاب میانگین کل دیپلم، چنانچه متقاضی دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی مرتبط با گروه پزشکی باشد میانگین کل نمرات مقاطع مذکور به ترتیب 17 و 16 قابل قبول است.
دکتر حسن زاده با بیان اینکه دانشجو ‌باید حداقل 72 واحد درسی مرتبط در نظام واحدی یا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل میانگین کل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد، تصریح کرد: کشورهایی که سیستم نمره‌دهی آنها هم طراز با سایر کشورها نباشد، حداقل میانگین کل نمرات واحدهای پذیرفته شده آنان در شورای عالی ارزشیابی تعیین می‌شود.
انتقال دانشجویان دوره دکترای تخصصی در صورت یکسان بودن برنامه آموزشی مربوطه با داخل کشور
حسن‌ زاده دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی از دانشگاه‌های معتبر و مورد تایید وزارت متبوع را از جمله شرایط انتقال عنوان کرد و افزود: دانشجویان دوره دکترای تخصصی خارج از کشور در صورتی که برنامه آموزشی دوره phD آنان درخارج همانند برنامه آموزشی phD داخل کشور دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی باشد، ‌می‌توانند منوط به شرایطی منتقل شوند.
وی در ادامه انتقال افراد حائز شرایط را منوط به عدم برخورداری از معدل کمتر از 15 در پایان دوره مقطع قبلی آنان در کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی عنوان کرد و گفت: این دانشجویان باید کلیه دروس مربوط به مرحله اول را به اتمام رسانده و در امتحان جامع خارج از کشور شرکت و موفق به اخذ حداقل نمره 15 گردند، البته باید پروپوزال ارائه شده به تصویب دانشگاه مبدا رسیده باشد.
شرایط انتقال مربیان رسمی عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان بورسیه مقطع phD
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه مربیان رسمی عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورت داشتن سایر شرایط با گذراندن حداقل 14 واحد درسی یا یکسال تحصیلی در نظام سالیانه می‌توانند منتقل شوند، تصریح کرد: در صورتیکه دانشجوی انتقالی دوره دکترای تخصصی به تشخیص استاد راهنما برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند و هزینه‌های گذراندن این دروس به عهده دانشجو است.
وی درعین حال تاکید کرد: شرایط انتقال دانشجویان بورسیه مقطع phD شاغل به تحصیل در خارج از کشور در صورت تایید شورای اجرایی بورس بر اساس آیین‌نامه تبدیل بورس خارج به داخل خواهد بود.
شرایط انتقال دستیاران رشته‌های تخصصی بالینی
تشکیل شورای تطبیق واحد در دانشگاه‌ها
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به شرایط انتقال دستیاران رشته‌های تخصصی بالینی، تاکید کرد: انتقال و مهمانی دستیارانی که از شروع سال 2008 تحصیل خود را در دوره تخصصی پزشکی شروع کنند به داخل کشور ممنوع است.
وی به شرایط تحصیل این دسته از دانشجویان در داخل کشور اشاره کرد و گفت: ادامه تحصیل دانشجویان انتقالی از خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان داخل است، بر این اساس به منظور تطبیق واحد دانشجویان بر اساس سرفصل دروس رشته تحصیلی شورایی به نام شورای تطبیق واحد در دانشگاه‌ها تشکیل می‌شود.
وی افزود: بعد از تایید انتقال توسط شورای انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه مربوطه توسط دانشجو و معرفی وی از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دانشگاه،‌ تطبیق واحدهای درسی دانشجو بر اساس سرفصل دروس رشته تحصیلی به عهده شورای تطبیق دانشگاه مقصد است.
ملاک تعیین تعداد واحدهای گذرانده شده صرفا دروس دانشگاهی است
دکتر حسن زاده با تاکید بر اینکه ملاک تعیین تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدأ صرفا دروس دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: دروسی که از نظر ساعت و محتوای آن 80 درصد با برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه ریزی مطابقت دارند و نمرات آنها حداقل 12 است با تایید گروه آموزشی مربوطه به شورای تطبیق واحد دانشگاه ارسال خواهد شد.
وی افزود: اگر تعدادی از واحدهای گذرانده شده دانشجو به هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی در مقطع پایین‌تر تایید شده باشد، ‌این واحدها در مقطع بالاتر قابل محاسبه نیستند، همچنین میانگین کل نمرات دروس پذیرفته شده دانشجو در کارنامه وی ثبت و در ارزشیابی نهایی وی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به شعب بین‌الملل
وی در خصوص شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل مقاطع کاردانی در خارج از کشور به شعب بین‌المللی، اظهار کرد: میانگین نمرات امتحانات پایان دوره متوسطه نظام قدیم و معدل کل دیپلم متوسطه نظام جدید نباید کمتر از 12 باشد، بنابراین دانشجو ‌باید حداقل 12 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 13 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
وی در خصوص شرایط انتقال دانشجوی ایرانی مقطع کارشناسی پیوسته شاغل به تحصیل درخارج از کشور به شعب بین‌المللی، گفت: میانگین نمرات امتحانات پایان دوره متوسطه نظام قدیم و معدل کل دیپلم متوسطه نظام جدید نباید کمتر از 14 باشد، بر این اساس دانشجو ‌باید حداقل 24 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل میانگین نمرات 13 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید میانگین کل نمرات پایان دوره کاردانی متقاضیان انتقال مقطع کارشناسی ناپیوسته کمتر از 14 باشد، تاکید کرد: دانشجو ‌باید حداقل 12 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن را در نظام سالانه با حداقل میانگین نمرات 13 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
وی با اشاره به شرایط انتقال دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد به شعب بین‌الملل با بیان اینکه میانگین کل نمرات مقطع کارشناسی این دسته از متقاضیان نباید کمتر از 15 باشد، خاطرنشان کرد: دانشجو‌ باید حداقل 16 واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین 14 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
حسن زاده درخصوص شرایط انتقال دانشجوی مقطع دکترای عمومی به شعب بین‌الملل، گفت: میانگین کل نمرات پایان دوره متوسطه متقاضیان انتقال دیپلمه نظام قدیم یا میانگین مجموع معدل کل پایان دوره متوسطه نظام جدید و معدل کل پایان دوره پیش دانشگاهی کمتر از 14 نباشد و همچنین حداقل 26 واحد درسی مرتبط با رشته در نظام واحدی در دو نیمسال تحصیلی و یا یک سال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات 15 از 20 یا معادل آن در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

اختصاص حداقل20 درصد مازاد بر ظرفیت پذیرش شعب بین‌الملل به دانشجویان انتقالی
انتقال دانشجویان شعب بین‌الملل به سایر دانشگاه‌ها ممنوع است
وی با بیان اینکه حداقل20 درصد مازاد بر ظرفیت پذیرش توسط شعب بین‌الملل، به تفکیک رشته به این قبیل دانشجویان اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: شورای انتقال ضمن ابلاغ موافقت خود با انتقال با توجه به شرایط تحصیلی، نوع رشته، وجود امکانات و میزان ظرفیت، دانشجو را جهت اخذ پذیرش به شعب بین‌الملل معرفی می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه انتقال یا مهمانی دانشجویان شعب بین‌الملل به دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی ممنوع است، خاطرنشان کرد: مدارک فارغ التحصیلی صادره ممهور به مهر شعبه بین المللی خواهد شد.
نحوه ارایه درخواست انتقال متقاضیان
ممنوعیت انتقال دانشجو به 7 دانشگاه مهم دولتی
وی با اشاره به نحوه ارایه درخواست انتقال متقاضیان، اظهار کرد: درخواست انتقال به همراه مدارک لازم باید حداقل سه ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی که داوطلب قصد انتقال دارد مستقیما به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ارسال شود.
وی با تاکید بر اینکه درخواست انتقال رسیده برای هر سال تحصیلی فقط برای همان سال معتبر است، خاطرنشان کرد: اخذ پذیرش از شعب بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور به عهده دانشجو است. دکتر حسن زاده در عین حال خاطرنشان کرد: انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسری تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز، تبریز، مشهد و اصفهان ممنوع است.
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در خاتمه با بیان اینکه میزان ظرفیت پذیرش جهت انتقال دانشجویان کلیه مقاطع به جز دکترای تخصصی حداکثر20 درصد مازاد بر ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: اگر متقاضی بیشتر از ظرفیت بود ملاک پذیرش میانگین نمرات و امتیازات کسب شده بالاتر توسط دانشجو است.