دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

انتقال دانشجویان به دانشگاههای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور

مصوب بیستمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

مورخ 25/8/1381

فصل اول : هدف و تعاریف

ماده 1- هدف :

به منظور تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که دوره تحصیل آنها ناتمام مانده و به میهن اسلامی بازگشته اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور را دارند ، این آیین نامه تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می شود.

ماده 2- تعاریف :

(1-2) - منظور از دانشگاه در این آیین نامه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور ، اعم از دولتی و غیر دولتی است.

(2-2) - منظور از نظام واحدی دوره های تحصیلی است که در آن دروس به صورت واحدی در نیمسال تحصیلی ارایه می شوند.

(3-2) - نظام سالیانه ، نظام آموزشی است که در آن دروس به صورت پیوسته (غیر واحدی) در یک سال تحصیلی ارایه می گردد .

فصل دوم : شرایط انتقال

ماده 3 : انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاه های داخل کشور ، منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آیین نامه ، ارایه مدارک مورد تایید سفارت یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا و موافقت شورای انتقال وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.

الف : شرایط عمومی

ماده 4 : شرایط عمومی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به دانشگاه های داخل کشور به شرح ذیل است:

(1-4) خروج قانونی از کشور

(2-4) معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضی با توجه به آخرین مصوبات شورای عالی ارزشیابی

(3-4) نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا و دانشگاه های داخل از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه

(4-4) دارا بودن دیپلم کامل متوسطه دوره 4 ساله نظام قدیم آموزش و پرورش و یا دیپلم کامل متوسطه و گواهی دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش و پرورش (یا معادل ارزشیابی شده آنها به تایید وزارت آموزش و پرورش)

(5-4) دارا بودن مدرک تحصیلی هر دوره برای ورود به دوره بعد که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ب : شرایط اختصاصی

ماده5 : شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور به شرح ذیل است :

(1-5) میانگین نمرات امتحان کتبی دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره های کاردانی از 12 و دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از 14 کمتر باشد.

(2-5) میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه متقاضیان انتقال دیپلمه نظام قدیم در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) نباید کمتر از 16 و میانگین کل پایان دوره پیش دانشگاهی دیپلمه های نظام جدید نباید کمتر از 17 باشد.

(3-5) میانگین نمرات پایان مقطع کارشناسی برای متقاضیان انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نباید کمتر از 15 باشد.

(4-5) حداقل واحد گذرانده شده یا معادل آن در نظام تحصیلی سالانه و حداقل میانگین قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است :

الف : برای انتقال در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، دانشجو می بایست حداقل 18 واحد درسی یا یک نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب : برای انتقال درمقطع کارشناسی پیوسته ، دانشجو می بایست حداقل 36 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

     ج : برای انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشجو باید حداقل 16 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی درنظام سالانه راباحداقل میانگین کل نمرات 15دردانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د : برای انتقال در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی) دانشجو باید حداقل72 واحد درسی یا 4 نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد

تبصره 1 : اگر تعدادی از واحدهای گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر پذیرفته شده باشد این واحدها در مقاطع بالاتر مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

تبصره 2 : دانشجویانی که حداقل شرط معدل لازم برای انتقال در مقطع تحصیلی خود را ندارند ، به شرط داشتن معدل مقطع تحصیلی پایین تر می توانند به مقطع پایین تر منتقل شوند.

تبصره 3 : انتقال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه هایی که فاقد مرحله آموزشی هستند و فقط مرحله پژوهشی دارند ممنوع است.

تبصره 4 : برای دانشجویانی که به دلایل سیاسی از کشور محل تحصیل خود اخراج شده و این امر به تایید سرپرستی های دانشجویی و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسیده باشد ، حداقل تعداد واحدهای گذرانده شده فوق می تواند با نظر شورای انتقال تا نصف کاهش یابد. این تبصره شامل همسر و فرزندان این دانشجویان نیز می شود.

تبصره 5 : ملاک تعیین تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدا صرفا دروس دانشگاهی است.

تبصره 6 : دیپلمه هایی که بدون گذراندن دوره های پیش دانشگاهی در دانشگاه های خارج شروع به تحصیل نموده اند ، از بابت دوره پیش دانشگاهی تعداد 24 واحد درسی گذرانده شده آنان در خارج از کشور کسر می گردد.

تبصره 7 : بعد از پذیرش انتقال و معرفی دانشجو به دانشگاه ، تطبیق واحدها بر عهده دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 8 : افرادی که متقاضی انتقال به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور می باشند ، بایستی نوع دیپلم متوسطه آنان ، علوم تجربی یا ریاضی فیزیک و یا معادل آنها در نظام آموزش متوسطه قدیم باشد.

تبصره 9 : برای انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای داخل گذراندن یکسال تحصیلی در دانشگاه مبدا با موفقیت به اضافه داشتن شرایط مندرج در ماده های 4 و 5 (شرایط عمومی و اختصاصی) لازم است.

ماده 6 : شرایط انتقال دانشجویان ایرانی دوره دکتری (PH.D) از خارج به داخل کشور به شرح ذیل است :

(1-6)- دانشجویان دوره دکتری (PH.D) خارج از کشور در صورتی که برنامه آموزشی دوره PH.D آنان در خارج همانند برنامه آموزشی PH.D داخل کشور دارای 2 مرحله آموزشی (COURSE WORK) و پژوهشی باشد می تواند منتقل شوند منوط بر آنکه:

(2-6)- حداقل معدل پایان دوره مقطع قبلی آنان (کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی) از نمره 15 کمتر نباشد.

(3-6)- کلیه دروس مربوط به مرحله اول را به اتمام رسانده و در امتحانجامع خارج از کشور شرکت و موفق به اخذ حداقل نمره 15 گردند و در صورتی که امتحان جامع در دانشگاه مبدا گرفته نمی شود به مرحله پژوهش رسیده باشند (پروپوزال ارایه شده به تصویب دانشگاه مبدا رسیده باشد).

تبصره : مربیان رسمی عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت داشتن سایر شرایط با گذراندن حداقل 14 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه می توانند منتقل شوند.

(4-6)- کسب حداقل نمره 5در امتحان ELTS و یا 50 در امتحان زبان MCHE قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد جهت این گونه داوطلبان ضروری است.

(5-6)- پس از تصویب شورای انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه توسط دانشجو ، از طریق دبیرخانه های تخصصی (علوم پایه ، دندانپزشکی و داروسازی) دانشجو به دانشگاه جهت ادامه تحصیل معرفی خواهد شد.

تبصره 1 : برای آن دسته از متقاضیان انتقال در دوره دکتری (PH.D) که به دلایل سیاسی از کشور محل تحصیل اخراج و یا از ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا محروم شده باشند ، شورای انتقال تصمیم می گیرد.

تبصره 2 : در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری (PH.D) به تشخیص استاد راهنما ، برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد ، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند.

تبصره 3:تعیین  وضعیت تحصیلی متقاضی و اعتبار دانشگاه مبدا برای انتقال ، بر عهده شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج است.

ج : سایر شرایط

ماده 7 : بر اساس آیین نامه اجرایی بند « ک » تبصره « 17 » قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصوبه جلسه مورخ 27/12/1379 هیئت محترم وزیران ، دانشجویان انتقالی خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود می باشند.

ماده 8 : آن دسته از دانشجویانی که در خارج از کشور در مقاطع مختلف اعم از کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) به تحصیل اشتغال دارند در صورت احراز شرایط انتقال فقط در همان مقطع یا مقطع پایین تر در دانشگاههای داخل کشور مجاز به ادامه تحصیل می باشند.

ماده 9 : آن دسته از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی که از دانشگاه های معتبر خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند ، بر اساس تصمیم شورای عالی ارزشیابی در صورت لزوم نسبت به رفع کمبودهای درسی خود اقدام خواهند نمود. پرداخت هزینه های تحصیل دروس باقیمانده بر اساس مفاد ماده 7 بر عهده متقاضی است.

ماده 10 : شرایط انتقال دانشجویان بورسیه مقطع دکتری  شاغل به تحصیل در خارج از کشور ، متقاضی انتقال به داخل کشور به شرح ذیل می باشد :

 حداقل 14 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را گذرانده باشند.

(1-10-) حداقل 14 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را گذرانده باشند.

2-10-) ) کسب حداقل نمرات آزمونهای زبان انگلیسی مطابق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.

3-10-) ) برنامه آموزشی دوره دکتری آنها در خارج دارای دو مرحله آموزشیCOURSE WORKو پژوهشی باشد.

4-10-) ) اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد بر عهده دانشجو است.

5-10-) ) شهریه او توسط اداره بورسها پرداخت خواهد شد

فصل سوم : نحوه انتقال

ماده 11 : درخواست انتقال به همراه مدارک لازم ، باید حداقل سه ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی که داوطلب قصد انتقال دارد مستقیماً به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.

تبصره : فقط مدارک تحصیلی رسمی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشد ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده 12 : درخواست متقاضیان انتقال ، در شورایی بنام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود ، مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به رشته تحصیلی ، ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان ، نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.

تبصره 1 : پذیرش قطعی متقاضیان پذیرفته شده در شورای انتقال منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو است.

تبصره 2 : درخواست انتقال رسیده برای هر سال تحصیلی صرفاً برای همان سال معتبر است.

تبصره 3 : متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشند ، دانشجو محسوب نمی شوند و به تقاضای این گونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ترکیب شورای انتقال

ماده 13 : شورای انتقال متشکل از 9 نفر به شرح ذیل است :

1-13 - معاون آموزشی و امور دانشگاهی (رییس شورا)

2-13 - رییس مرکز امور دانشجویی (دبیر شورا)

3-13 - سرپرست اداره کل دانشجویان و دانش آموختگان داخل

4-13 - مسئول اداره بورس ها و دانشجویان خارج

5-13 - 3 نفر از معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی دارای هیات ممیزه به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

6-13 - یکی از دبیران شوراهای آموزش تخصصی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

7-13 - یک عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 14 : محل تحصیل دانشجوی انتقالی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) با توجه به تناسب رشته تحصیلی ، توسط شورای انتقال تعیین می شود و شورا ضمن ابلاغ موافقت خود با انتقال ، یا توجه به شرایط تحصیلی ، نوع رشته ، وجود امکانات ، میزان ظرفیت و تعداد سهمیه ، دانشجو را برای ثبت نام به دانشگاه مقصد معرفی می نماید.

تبصره : میزان ظرفیت جهت انتقال ، دو درصد ظرفیت پذیرش در هر رشته هر دانشگاه می باشد ، اگر متقاضی بیشتر از ظرفیت بود ملاک پذیرش میانگین نمرات کتبی پایان دوره متوسطه و میانگین دروس گذرانده شده در دانشگاه مبدا می باشد. فرزندان اعضا هیات علمی در صورت موافقت دانشگاه مقصد ، اضافه بر ظرفیت پذیرش انتقال ، پذیرفته خواهند شد.

ماده 15 : تطبیق وضعیت دانشجو با برنامه های مصوب و آیین نامه های آموزشی و همچنین رعایت ضوابط اجرایی و شرایط فراغت از تحصیل دانشجو ، بر عهده دانشگاه مقصد است.

ماده 16 : میانگین کل نمرات دروس پذیرفته شده دانشجو در کارنامه وی ثبت و در ارزشیابی نهایی او مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 17 : حداکثر مدت مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگان دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) به ازاء هر 14 واحد درسی باقیمانده ، یک نیمسال تحصیلی است و برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری (PH.D) ، حداکثر طول مدت تحصیل تا زمان تدوین آیین نامه لازم به پیشنهاد شوراهای آموزشی تخصصی مربوطه و تصویب در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می شود ولی نباید از حداکثر مدت مجاز تحصیل در آیین نامه های آموزشی مربوط تجاوز کند.

ماده 18 :  چنانچه برخی از مواد این آیین نامه نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته باشد ، دستورالعمل مربوط توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ابلاغ می شود.

ماده 19 : این آیین نامه در 19 ماده و 18 تبصره در جلسه بیستم مورخ 25/8/1381 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده و جهت کلیه دانشجویانی که از نیمسال اول سال تحصیلی 83-1382 معادل سال 2004-2003 میلادی تحصیل خود را در دانشگاههای خارج از کشور آغاز خواهند نمود ، لازم الاجرا می باشد و با ابلاغ این آیین نامه کلیه مصوبات و آیین نامه های مغایر قبلی برای مشمولین این آیین نامه ملغی می باشد. لازم به ذکر است دانشجویانی که قبل از سال تحصیلی 83 - 1382 در دانشگاههای خارج شروع به تحصیل نموده اند ، جهت انتقال به دانشگاههای داخل مشمول مفاد این آیین نامه انتقال مصوب جلسه 299 مورخ 28/3/1474 شورای عالی برنامه ریزی و اصلاحات مربوطه خواهند بود