فرآیندهای آموزشی

اعلام نمره دانشجویان مهمان

اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه دانشگاه ارتش 

بررسی تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی در کمیته منطقه‌ای

بررسی تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی 

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان با 3 یا 4 ترم مشروطی در شورای آموزشی

 تقاضای انتقال و تغییر رشته

 حذف واحدهای درسی و یا نیمسال تحصیلی بر اساس تصمیم مرکز مشاوره دانشگاه

 درخواست‌های حذف یا عدم احتساب سنوات دانشجویان شاهد و ایثارگر

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت صدور کارت معافیت به نظام وظیفه

صدور معرفی‌نامه جهت مهمانی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها

 فراغت از تحصیل

 فرآیند انصراف از تحصیل

فرآیند ثبت نام الکترونیکی (غیر حضوری)

 فرآیند سلب ادامه تحصیل دانشجویان به دلیل عدم مراجعه توسط دانشکده

 فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت خروج از کشور

  فرم‌های اصلاحیه مربوط به حذف و تغییر نمره و احتساب دروس

 

 فرایند اعلام نمره

 فرایند اعتراض به نمره

فرایند اداره کل آموزش

 

 ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته

 ارسال مدارک دانشجویان انتقال به دانشگاه دیگر

 درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان از دانشگاه دیگر به این دانشگاه