وظایف و مسئولیتهای مدیر امور آموزش

 

-        انجام بررسیهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های  آموزشی دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف آموزش پزشکی

-        انجام بررسی لازم در زمنیه آئین نامه های آموزشی و دانشجویی و تسلیم نظرات اصلاحی به مقامات ذیربط

-        مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان

-        رسیدگی به برنامه های آموزشی  دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها

-        نظارت بر ثبت نام و تهیه برنامه ها و واحدهای درسی دانشکده در هر ترم تحصیلی

-        دریافت گزارشات کار مسئولان امور آموزشی و برنامه ریزی دانشکده ها و همکاری در رفع مشکلات جاری.

-        نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشغال به  تحصیل آنان

-        نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و تأییدیه مدارک تحصیلی

-        تهیه و تنظم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح

-        نظارت بر امور انتقال دانشجویان با توجه به مقررات و ضوابط تعیین شده

-        تجزیه و تحلیل و بررسی وضع آموزش بالینی در بیمارستانها و مراکز درمانی دانشگاه و تهیه گزارشات لازم در این جهت به منظور ارائه به مقامات ذیربط.

-        برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور  به منظور مبادلات دانشجویی و آموزشی

-        دبیر شورای آموزشی دانشگاه و شورای دانشگاه

-        دبیر کمیسیون موارد خاص

-        مسئول کمیته مرکزی اساتید مشاور

-        جانشین معاون آموزشی