گزارش تصویری چهارمین نشست کلان منطقه 3 آمایش کشور در مورخ 94/12/12

گزارش تصویری پایش گروه ارتوپدی توسط تیم مدیریتی معاونت آموزش در تاریخ 1394/10/01

گزارش تصویری پایش گروه بیوشیمی و پزشکی اجتماعی

پایش گروه فیزیک پزشکی و فیزیولوژی در تاریخ 94/10/30

گزارش پایش گروه اطفال و کودکان توسط تیم مدیریتی معاونت آموزش در تاریخ 17 آذرماه 1394

گزارش تصویری طراحی سوالات آزمون علوم پایه و پیش کارورزی کلان منطقه 3 در 29 و 30 بهمن ماه