شرح و وظایف روابط بین الملل

 

• ارتباط بادانشگاهها و مجامع بین الملل در خصوص مبادله اطلاعات،مقالات،نشریات و تازه های پزشکی

• معرفی نشریات و تازه ها ی رشته های مختلف علوم پزشکی به اعضاء         

• کسب اطلاعات لازم از برگزاری سمینارها و کنگره های مختلف در دانشگاههای داخلی و خارجی و انعکاس انها به دانشکده ها، مراکز و گروههای آموزشی

• انجام امور مربوط به مکاتبات اعضای هیات علمی دانشگاه ، فرصت های مطالعاتی ، بورسها و ماموریت های آموزشی خارج از کشور

• ایجاد تسهیلات جهت معرفی متقاضیان برای استفاده از سهمیه ارزی (کتب، نشریات ،عضویت در مجامع بین المللی )

• شناسایی و دعوت از پزشکان و متخصصین خارج از کشور جهت همکاری های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی

• برگزاری و نظارت در همایش های علمی داخلی و بین المللی و نیز اطلاع رسانی د رمورد همایشها

  انجام امور مربوط به میهمانانی که به دعوت دانشگاه از خارج از کشور برای شرکت در کنگره ها و برنامه های آموزشی کوتاه مدت به ایران می آیند اعم از ارسال دعوت نامه ، اخذ ویزا و تشریفات

• انجام کلیه مکاتبات بین المللی دانشگاه در حیطه وظایف فوق الشعار

• همامنگی در تالیف و ترجمه کتب توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه