ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حوزه معاونت آموزشی مستقر می باشد.

هدف از شکل گیری این ستاد  که به طور همزمان در تمامی  دانشگاههای کشور انجام شد ، رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان فرزندان عزیز شهدا و جانبازان ارجمند بود.

این ستاد در حال حاضر کلیه دانشجویان مرتبط را تحت پوشش خود قرار داده و اهم فعالیت های آن بر محور  ارتقاء وضعیت آموزشی  و جایگاه اجتماعی دانشجویان شاهدو ایثارگر متمرکز است. ریاست ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه را جناب آقای دکتر امرائی بر عهده دارد .

ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه در راستای فعالیت های آموزشی خود بر طرح استاد مشاور تاکید فراوان دارد.

در این طرح ، دانشجویان جدیدالورود و دانشجویانی که از نظر وضعیت تحصیلی دچار مشکلات افت تحصیلی هستند ، تحت پوشش اساتید مشاور قرار می گیرند. اساتید مشاور در هر دانشکده ای وظیفه دارند تا با پی گیری های منظم وضعیت آموزشی دانشجویان تحت پوشش خود را به ستاد شاهد و ایثارگر اعلام کنند. تشریک مساعی ستاد دانشجویان شاهد با اساتید مشاور باعث می شود تا راهکارهایی در خصوص ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان در نظر گرفته شود.

در این میان دانشجویان نخبه ، دانشجویانی با معدل الف و آنها که در ارتقاء آموزشی و تلاش اساتید مشاور عزیز و گرانقدر معدل آنان افزایش چشمگیر نشان دهد از طرف ستاد مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.

همچنین ستاد شاهد و ایثارگر با تلاشهای وافر خود در ارتقاء آموزشی دانشجویان عزیز زمینه شرکت دانشجویان نخبه را در کنگره ها ونشست ها فراهم کرده است.  از دیگر فعالیت های معاونت آموزشی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان نیازمند به تقویت در دروس خاص است. بر این اساس چنانچه دانشجویی در درسی ضعیف باشد و یا اساتید مشاور وجود کلاس تقویتی را برای وی ضروری تشخیص دهند ، این امکان از طریق ستاد فراهم می شود تا به شکل خصوصی و یا در گروههای کوچک این کلاسها برگزار شود و هزینه برگزاری آن درس پرداخت خواهد شد.

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه همچنین در امور رفاهی و فرهنگی و حتی رسیدگی به مشکلات خانوادگی دانشجویان از هیچ کوششی در جهت ارتقاء وضعیت آنان دریغ نخواهد کرد.

در امور رفاهی ، اهداء کمک هزینه در هر ترم ، کمک هزینه پایان نامه و مواردی مثل هدایا و تشویقی از روس برنامه های ستاد است. همچنین دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرفته می شوند نیز مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت . خرید کتاب ، جزوه و  CD  های آموزشی برای دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر نیز از دیگر فعالیت های این ستاد برای ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی این عزیزان است .

همچنین رسیدگی به وضعیت اسکان دانشجویان شاهد و ایثارگر در خوابگاه و بررسی مشکلات اسکان آنان نیز همواره در دستور کار ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بوده است.

در زمینه مسایل فرهنگی نیز ستاد همواره به برگزاری اردو های زیارتی ، سیاحتی و آموزشی اهتمام داشته است و در زمینه مساعدت دانشجویان و پرداخت کمک هزینه برای شرکت آنان در کلاسهای معتبر علمی و فرهنگی پیشقدم بوده است .