اخبار

کنفرانس کاربرد سلول های بنیادی خون بند ناف مورخ 18 مهرماه در سالن آموزش مداوم

کنفرانس کاربرد سلول های بنیادی خون بند ناف مورخ 18 مهرماه در سالن آموزش مداوم

گروه هدف

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
پرستاری پرستاری کارشناسی پرستاری* 1110 دوم 2.25 230000 230000
پزشک عمومی پزشکان عمومی دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* 1510 دوم 2.25 230000 230000
دکترای حرفه ای پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* 1618 دوم 2.25 230000 230000
جراحی عمومی- جراحی زنان و زایمان تخصص زنان وزایمان* 1734 اول 3 340000 340000
علوم آزمایشگاهی آسیب شناسی تخصص آسیب شناسی 1723 سوم 1.5 340000 340000
علوم آزمایشگاهی کارشناسی علوم آزمایشگاهی 1131 سوم 1.5 230000 230000
گروه های داخلی بیماری های داخلی تخصص بیماریهای داخلی* 1710 اول 3 340000 340000
مامایی مامایی کارشناسی مامایی* 1115 دوم 2.25 230000 230000

 

جدول تفصیلی برنامه

5

۱۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید