معرفی واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه

واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1370 با هدف ارتقای سطح آموزشی و علمی دانشگاه و به منظور تربیت نیروهای تخصصی کارآمد و همچنین ایجاد زمینه های مناسب جهت استفاده از توانایی ها و امکانات موجود استان و دانشگاه  تشکیل گردید .
این واحد فعالیت خود را با راه اندازی و پذیرش دستیار در دورشته تخصصی بالینی آغاز نمود .
باتوجه به روند روبه رشد دانشگاه فعالیتهای این واحد با گسترش رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی ، مطابق نیازهای جامعه ادامه یافته ، به نحوی که در حال حاضر این دانشگاه در 16رشته تخصصی بالینی ، دو رشته فوق تخصصی بالینی و 17 رشته کارشناسی ارشد ،دو رشته دکترای تخصصی (Ph.D.) و دکترای تخصصی پژوهشی( ph.D by research)  دستیار و دانشجو تربیت می نماید . همچنین راه اندازی رشته های جدید در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی در برنامه توسعه واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه قرار دارد .
 

شرح وظایف واحد تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

1-برنامه ریزی جهت ارتقا سطح کیفی وگسترش کمی رشته های تحصیلات تکمیلی درکلیه مقاطع

2-برنامه ریزی جهت تأمین و تدارک امکانات مورد نیاز واحدها و تخصیص منابع مالی طبق مصوبات موجود.

3-پیشنهاد و گسترش دوره های آموزشی با بررسی نیازهای دانشگاه

4-توسعه و نوآوری در امورآموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

5-پیگیری و نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و برنامه های آموزش درتمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی

6-تلاش در جهت استقرار سیستم مدیریتی مناسب

7-ارتباط و تعامل مناسب و مداوم با واحدهای مرتبط جهت پیگیری و انجام امور اجرایی مطابق با مقررات موجود

8-تلاش در جهت تجهیز دانشکده ها وگروه های مرتبط تحصیلات تکمیلی

 

 

شرح وظایف واحد تحصیلات تکمیلی

 

1- نظارت بر اجرای قوانین مقررات موجود در تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی

2-انجام مکاتبات و پیگیری توسعه و گسترش رشته های جدید براساس نیاز

3-پیگیری بازدیدهای هیأت های ممتحنه وارزیابی از بخش ها در رشته های موجود

4-برگزاری آزمونهای ورودی دستیاری ، کارشناسی ارشد و ph.D و همکاری ونظارت درآزمون ارتقا  و گواهینامه دستیاری

5-هماهنگی برگزاری شوراهای مرتبط تحصیلات تکمیلی ، کمیسیون نقل و انتقالات دستیاری ، کمیسیون برنامه دستیاری و سایر شوراهای مرتبط و تنظیم صورتجلسات ؛وابلاغ به مراکز مرتبط جهت اجرا

6-ارسال ایین نامه ها ومقررات مربوط به رشته های تحصیلات تکمیلی به دانشکده ها ومراکز

7-ثبت نام و تشکیل پرونده دستیاران پذیرفته شده

8-انجام کلیه ی امور آموزشی دستیاران تخصصی وفوق تخصصی از ابتدای دوره تا زمان فراغت از تحصیل با رعایت مقررات و آیین نامه های موجود( صدور گواهی اشتغال به تحصیل،بررسی درخواست های انتقال ،میهمانی،انصراف،مرخصی تحصیلی،مرخصی زایمان،معرفی  به روتیشن ها،بررسی وضعیت دستیاران اخراجی، بررسی پرونده جهت ارسال به امور فارغ التصیلان )

9-ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان مقاطع Ph.D و کارشناسی ارشد

10-انجام کلیه ی امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ابتدای دوره تا زمان فراغت ازتحصیل با رعایت مقررات و آیین نامه های موجود.(صدور گواهی اشتغال به تحصیل،بررسی درخواست های انتقال ،میهمانی،انصراف،مرخصی تحصیلی، مرخصی زایمان،بررسی واقدام در مورد پرونده دانشجویان اخراجی،بررسی پرونده جهت ارسال به امور فارغ التصیلان)

11-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها و مراکز مرتبط