اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان چهل وسومین دوره پذیرش دستیار

 

بدینوسیله به استحضار پذیرفته شدگان چهل وسومین دوره  پذیرش دستیار تخصصی میرساند ،امکان ثبت نام اینترنتی از روز جمعه مورخ 2/7/1395 لغایت 4/ 7 1395 از طریق این لینک فراهم گردیده است.

داوطلبان می توانند  جهت ورود به سامانه از کد ملی به عنوان نام کاربری وشماره کارت به عنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

نکته خیلی مهم :لازم به ذکراست که حضور تمامی دستیاران جهت ثبت نام حضوری وارائه مدارک از تاریخ 3/7/1395 لغایت 7/7/1395 مطابق با مفاد اطلاعیهشماره 1 ثبت نام الزامی می باشد.