ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال تحصیلی 96-95 دانشگاه کرمانشاهبه اطلاع می رساند ثبت نام به دو صورت الکترونیکی وحضوری به شرح ذیل انجام می شود: