نقشه سایت

صفحه اصلی

پیام داخلی

فرم پرسش و پاسخ online با معاون آموزشی دانشگاه

معاون آموزشی

معاون آموزشی

شرح وظایف

مدیریت آموزشی

مدیر آموزش

مدیر آموزش

معاون مدیر آموزش

شرح وظایف

مدیریت ستاد شاهد وایثارگر

مدیر شاهد و ایثارگر

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف ستادهای شاهد

آیین نامه طرح استاد مشاور

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

آیین نامه تسهیلات آموزش شاهد وایثارگر

انتخاب دانشجوی نمونه

امور هیات علمی

معرفی واحد امور هیات علمی

تماس با ما

اداره آموزش

پذیرش و ثبت نام

معرفی رییس اداره پذیرش و ثبت نامو شرح وظایف

کارکنان

آیین نامه ها و شورا ها

شورای آموزشی

کمیسیون موارد خاص

شورای نقل و انتقال دانشجویان خارجی

شورای نقل و انتقال دانشجویان ورودی

آیین نامه

آیین نامه کمیسیون موارد خاص
دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور
دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجویان ایرانی منتقله ازخارج ازکشورها
شرح وظایف مدیران گروه

فرایند ها

امور فارغ التحصیلان

معرفی و شرح وظایف

شرح وظایف

کارکنان

فرایند ها

آیین نامه

فرآیند فراغت از تحصیل

فرآیند صدور گواهی موقت تحصیلی

فرآیند صدور دانشنامه و ریزنمرات

خدمات ماشینی

معرفی و شرح وظایف

کارکنان

مدیریت تحصیلات تکمیلی

درباره

اطلاعیه

اطلاعیه2

اطلاعیه3
اطلاعیه4
اطلاعیه
اطلاعیه5

اطلاعیه6

اطلاعیه7

اطلاعیه پ

ارتباط با ما

امور عمومی و اداری

مسئول امور عمومی و معرفی واحد

واحد انفورماتیک IT

کارشناس IT معاونت آموزش

شرح وظایف واحد

واحد دبیرخانه و تکثیر

ماشین نویسی

بایگانی

نقلیه

خدمات

پیام های روابط عمومی

امور مالی آموزش

مسئول امور مالی و شرح وظایف

واحد رسیدگی و شرح وظایف

واحد اموال و شرح وظایف

واحد تدارکات و شرح وظایف

واحد حوالجات و بایگانی

فرم ها

آیین نامه ها -دستورالعمل ها

امور بورس تحصیلی

معرفی و شرح وظایف

آیین نامه ها و فرمها

فرایند پذیرش متقاضیان بورس داخل

روابط بین الملل

شرح وظایف

لیست دانشگاههای معتبر خارج از کشور

شوراها

موسسات معتبراخذ پذیرش

دفتر محرمانه

مرکز پردیس خودگردان و اموربین الملل معاونت آموزشی دانشگاه

رئیس پردیس خودگردان و مدیر امور بین¬الملل معاونت آموزشی

معاون پردیس خودگردان و مدیر امور بین¬الملل معاونت آموزشی

شرح وظایف واحد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

منشوراخلاقی

دریافت فرم خام پروپوزال

نقشه سایت

تماس با ما

تالار گفتگو

گالری عکس معاونت آموزشی