نقشه سایت

صفحه اصلی

معاون آموزشی

معاون آموزشی

شرح وظایف

مدیریت آموزشی

مدیر آموزش

مدیر آموزش

معاون مدیر آموزش

شرح وظایف

مدیریت ستاد شاهد وایثارگر

مدیر شاهد و ایثارگر

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف ستادهای شاهد

آیین نامه طرح استاد مشاور

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

آیین نامه تسهیلات آموزش شاهد وایثارگر

انتخاب دانشجوی نمونه

اداره آموزش

پذیرش و ثبت نام

معرفی رییس اداره پذیرش و ثبت نامو شرح وظایف

کارکنان

آیین نامه ها و شورا ها

شورای آموزشی

کمیسیون موارد خاص

شورای نقل و انتقال دانشجویان خروجی

شورای نقل و انتقال دانشجویان ورودی

آیین نامه

آیین نامه کمیسیون موارد خاص
دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور
دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجویان ایرانی منتقله ازخارج ازکشورها
شرح وظایف مدیران گروه

فرایند ها

امور فارغ التحصیلان

معرفی و شرح وظایف

شرح وظایف

کارکنان

فرایند ها

آیین نامه

فرآیند فراغت از تحصیل

فرآیند صدور گواهی موقت تحصیلی

فرآیند صدور دانشنامه و ریزنمرات

خدمات ماشینی

معرفی و شرح وظایف

کارکنان

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی

وظایف شورا

اعضای شورا

مصوبات

مقررات

مصوبات شورای تخصصی

مصوبات شورای علوم پایه

درباره

اطلاعیه

اطلاعیه2

اطلاعیه3
اطلاعیه4
اطلاعیه
اطلاعیه5

اطلاعیه6

اطلاعیه7

اطلاعیه پ

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه آموزشی فوق تخصص

آیین نامه آموزشی PH.D

PH.D

PH.D BY RESAERCH

M.D PH.D

آیین نامه آموزشی تخصص

آیین نامه دستیاری تخصصی

آیین نامه نقل و انتقالات دستیاری

آیین نامه نقص عضو موثر حرفه ای

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه آموزشی فلوشیپ

آیین نامه تخلفات آزمون ها

پایان نامه ها

راهنمای تدوین پایان نامه

فرم های پایان نامه

فرایند ها

فرایند های دستیاری

فرایند های رشته های تحصیلات تکمیلی

ارتباط با ما

امور هیات علمی

معرفی واحد امور هیات علمی

معرفی دبیر امور هیات علمی

کارشناسان هیات علمی

شرح وظایف

اسامی اساتید برتر

اساتید برتر اخلاق

آیین نامه ، مقررات ، مصوبات

فرمها

فرایند ها

فلوچارت های فرایندها

اساتید مدعو بین الملل

اساتید هیات علمی وابسته

اساتید هیات علمی بازدید کننده

تماس با ما

کلان منطقه 3 آمایشی کشور

امور عمومی و اداری

مسئول امور عمومی و معرفی واحد

واحد دبیرخانه و تکثیر

ماشین نویسی

بایگانی

نقلیه

خدمات

پیام های روابط عمومی

امور مالی آموزش

مسئول امور مالی و شرح وظایف

واحد رسیدگی و شرح وظایف

واحد اموال و شرح وظایف

واحد تدارکات و شرح وظایف

واحد حوالجات و بایگانی

فرم ها

آیین نامه ها -دستورالعمل ها

مدیریت IT معاونت آموزش

معرفی مدیر IT

واحد انفورماتیک IT

کارشناس IT معاونت آموزش

شرح وظایف واحد

امور بورس تحصیلی

معرفی و شرح وظایف

آیین نامه ها و فرمها

فرایند پذیرش متقاضیان بورس داخل

روابط بین الملل

شرح وظایف

مقررات و آیین نامه ها

لیست دانشگاههای معتبر خارج از کشور

شوراها

فرم ها

آمار

موسسات معتبراخذ پذیرش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مرکز عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

English website kermanshah university

Vice Chancellor for Education

دریافت فرم خام پروپوزال

نقشه سایت

تماس با ما