مراحل درخواست و تأیید کامپیوتر اداری جهت خرید واحدها

  1. تهیه درخواست خرید کامپیوتر
  2. گرفتن پرینت از فایل مشخصات سخت افزار مورد تأیید در همین صفحه.
  3. مراجعه و تحویل درخواست خرید کامپیوتر و فرم پرینت شده به واحد آمار و فناوری اطلاعات جهت بررسی و تایید نهایی کامپیوتر.

 

مشخصات مورد تایید

نکات و شرایط گارانتی (الزامی)

  1.  کلیه تجهیزات می بایست توسط فروشنده یکسال گارانتی شوند و در صورت مواجه شدن با مشکل در کمتر از 48 ساعت رفع عیب شده و به واحد مربوطه تحویل شود .
  2. کلیه قطعات دارای برگه گارانتی معتبر باشد و در زمان تحویل دستگاه ارائه گردد .
  3. کلیه پرداخت ها پس از بررسی فنی قطعات و تست های مربوطه و تایید توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات انجام خواهد شد .
  4. شرکت فروشنده می بایست عضو شورایعالی انفورماتیک و یا سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یاشد .
  5. شرکت بایستی در نهایت کلیه سیستمها را با پلمپ شرکت ارائه دهد و الزاماً پلمپ دستگاه تا زمان پایان گارانتی کل سیستم ادامه خواهد داشت و هرگاه مشخص شود که قطعات مورد نظر با آنچه وجود دارد مغایر است دانشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد که بنحو مقتضی اقدام نماید و یا فروشنده می تواند بعد از بررسی صحت سیستم ها توسط خریدار، اقدام به پلمپ نماید.
  6.  کلیه سیستم ها می بایست دارای ویندوز 10 فعال شده ، مجموعه آفیس ، و کلیه درایور ها باشند.