نقشه سایت

راهنمای سامانه نوید

ورود به سامانه نوید

صفحه اصلی

معاون آموزشی

معاون آموزشی

شرح وظایف

مدیریت آموزشی

مدیر آموزش

مدیر آموزش

معاون مدیر آموزش

شرح وظایف

اداره آموزش

پذیرش و ثبت نام

معرفی رییس اداره و شرح وظایف
آیین نامه ها و شورا ها
شورای آموزشی
آیین نامه
آیین نامه کمیسیون موارد خاص
دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور
دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجویان ایرانی منتقله ازخارج ازکشورها
شرح وظایف مدیران گروه
آیین نامه استاد مشاور
آیین نامه کاردانی-کارشناسی
آیین نامه کارشناسی ارشد
آیین نامه دوره پزشکی عمومی
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی
آیین نامه دوره دکترای دندانپزشکی
اصلاحیه آیین نامه ها
کمیسیون موارد خاص
شورای نقل و انتقال دانشجویان خروجی
شورای نقل و انتقال دانشجویان ورودی
کارکنان
فرایند ها

امور فارغ التحصیلان

معرفی رئیس اداره
شرح وظایف
کارکنان
فرایند ها
فرآیند فراغت از تحصیل
فرآیند صدور گواهی موقت تحصیلی
فرآیند صدور دانشنامه و ریزنمرات
متقاضیان ادامه تحصیل در مراکز بین المللی
آیین نامه

خدمات ماشینی

معرفی و شرح وظایف
کارکنان

ستاد شاهد و ایثارگر

مدیر شاهد و ایثارگر

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف ستادهای شاهد

آیین نامه طرح استاد مشاور

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

آیین نامه تسهیلات آموزش شاهد وایثارگر

انتخاب دانشجوی نمونه

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی

وظایف شورا

اعضای شورا

مصوبات

مقررات

مصوبات شورای تخصصی

مصوبات شورای علوم پایه

درباره

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه آموزشی فوق تخصص

آیین نامه آموزشی PH.D

PH.D

PH.D BY RESAERCH

M.D PH.D

آیین نامه آموزشی تخصص

آیین نامه دستیاری تخصصی

آیین نامه نقل و انتقالات دستیاری

آیین نامه نقص عضو موثر حرفه ای

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه آموزشی فلوشیپ

آیین نامه تخلفات آزمون ها

پایان نامه ها

راهنمای تدوین پایان نامه

فرم های پایان نامه

فرایند ها

فرایند های دستیاری

فرایند های رشته های تحصیلات تکمیلی

ارتباط با ما

امور هیات علمی

معرفی دبیرخانه امور هیات علمی

معرفی دبیر امور هیات علمی

کارشناسان هیات علمی

شرح وظایف

معرفی دبیرخانه هیات اجرایی جذب

معرفی رییس هیات اجرایی جذب

معرفی دبیر هیات اجرایی جذب

معرفی کارشناسان هیات اجرایی جذب

شرح وظایف

معرفی دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

معرفی رییس هیئت ممیزه دانشگاه

معرفی دبیر هیئت ممیزه دانشگاه

معرفی کارشناسان هیئت ممیزه دانشگاه

شرح وظایف

آیین نامه ، مقررات ، مصوبات

فرمها

فرایند ها

فلوچارت های فرایندها

اساتید مدعو بین الملل

اساتید هیات علمی وابسته

اساتید هیات علمی بازدید کننده

تماس با ما

کلان منطقه 3 آمایشی کشور

امور عمومی و اداری

مسئول امور عمومی و معرفی واحد

واحد دبیرخانه و تکثیر

ماشین نویسی

بایگانی

امور مالی آموزش

مسئول امور مالی و شرح وظایف

واحد رسیدگی و شرح وظایف

واحد اموال و شرح وظایف

واحد تدارکات و شرح وظایف

واحد حوالجات و بایگانی

فرم ها

آیین نامه ها -دستورالعمل ها

فناوری اطلاعات

میز خدمت الکترونیک-خدمات بدون شناسه

میز خدمت الکترونیک- خدمات شناسه دار

مشخصات سیستم اداری

واحد انفورماتیک IT

مسئول IT معاونت آموزش

امور بورس تحصیلی

معرفی و شرح وظایف

آیین نامه ها و فرمها

فرایند پذیرش متقاضیان بورس داخل

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

English website kermanshah university

Vice Chancellor for Education

دریافت فرم خام پروپوزال

نقشه سایت

تماس با ما

تالار گفتگو