• تمدید مهلت دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 1400
  تمدید مهلت دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 1400
 • آگهی فراخوان جذب متخصص وفوق تخصص وفلوشیپ رشته های بالینی(سال 1400 )
  آگهی فراخوان جذب متخصص وفوق تخصص وفلوشیپ رشته های بالینی(سال 1400 )
 • محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه١٤٠٠
  محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه١٤٠٠
 • اطلاعیه محل برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰
  اطلاعیه محل برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰
 • امور بین الملل دانشکده بهداشت برگزار میکند:  وبینار آلودگی هوا در مالزی، اثرات بر سلامت چالشها و راهکارها
  امور بین الملل دانشکده بهداشت برگزار میکند: وبینار آلودگی هوا در مالزی، اثرات بر سلامت چالشها و راهکارها
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیار سال تحصیلی 1400-1399
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیار سال تحصیلی 1400-1399
 • برگزاری " رویداد فرصت ملی فرصت " توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری پارک فناوری پردیس و دانشگاه های کشور
  برگزاری " رویداد فرصت ملی فرصت " توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری پارک فناوری پردیس و دانشگاه های کشور
 • مدارک لازم جهت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکی   ---  ورودی نیمسال دوم 1400-1399(ارائه آنها هنگام ثبت نام حضوری)
  مدارک لازم جهت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکی --- ورودی نیمسال دوم 1400-1399(ارائه آنها هنگام ثبت نام حضوری)
 • آگهی فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی دکترای تخصصی Ph.D دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - معاونت آموزشی
  آگهی فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی دکترای تخصصی Ph.D دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - معاونت آموزشی
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 1400-1399
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 1400-1399
Loading
بایگانی اخبار
Loading