• آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی
  آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی
 • رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت از معاونت آموزشی و تحقیقات بازدید کردند
  رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت از معاونت آموزشی و تحقیقات بازدید کردند
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال تحصیلی 99-98
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال تحصیلی 99-98
 • روزی برای گفتگو‌ و ‌تبادل نظر پیرامون جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها در غرب کشور
  روزی برای گفتگو‌ و ‌تبادل نظر پیرامون جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها در غرب کشور
 • اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان نیمه متمرکز کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی 1398
  اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان نیمه متمرکز کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی 1398
 • فرم درخواست عضویت جهت کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
  فرم درخواست عضویت جهت کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
 • آگهی فراخوان جذب متخصصین زنان و زایمان سال 1398
  آگهی فراخوان جذب متخصصین زنان و زایمان سال 1398
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 99-98
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 99-98
 • ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
  ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
 • برگزاری سمینار سه روزه تجویز منطقی دارو 98/6/13 لغایت 98/6/15 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع)
  برگزاری سمینار سه روزه تجویز منطقی دارو 98/6/13 لغایت 98/6/15 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع)
Loading
فرم درخواست عضویت جهت کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۵۵ ]
آگهی فراخوان جذب متخصصین زنان و زایمان سال 1398
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱۷۴ ]
ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۰۵
[ تعداد بازدید : ۲,۱۱۶ ]
Loading

نتا