• اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 1401-1400
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰
  اطلاعیه تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰
 • آگهی فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی رشته های علوم پایه دکترای تخصصی (ph.D ) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  آگهی فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی رشته های علوم پایه دکترای تخصصی (ph.D ) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • قابل توجه دانشجویان جدید الورود
  قابل توجه دانشجویان جدید الورود
 • قابل توجه پذیرفته شدگان نیمه متمرکز کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
  قابل توجه پذیرفته شدگان نیمه متمرکز کنکور کاردانی به کارشناسی رشته کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار سال تحصیلی 1401-1400
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار سال تحصیلی 1401-1400
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار سال تحصیلی 1401-1400
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و هشتمین دوره پذیرش دستیار سال تحصیلی 1401-1400
 • قابل توجه پذیرفته شدگان کنکورسراسری رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی (تکمیل ظرفیت)
  قابل توجه پذیرفته شدگان کنکورسراسری رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی (تکمیل ظرفیت)
 • اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد 1400
  اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد 1400
 • قابل توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  قابل توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۱-۱۴۰۰
  ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۱-۱۴۰۰
Loading
بایگانی اخبار
Loading