• فرم درخواست عضویت جهت کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
  فرم درخواست عضویت جهت کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
 • کنفرانس کاربرد سلول های بنیادی خون بند ناف مورخ 18 مهرماه در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس کاربرد سلول های بنیادی خون بند ناف مورخ 18 مهرماه در سالن آموزش مداوم
 • آگهی فراخوان جذب متخصصین زنان و زایمان سال 1398
  آگهی فراخوان جذب متخصصین زنان و زایمان سال 1398
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال تحصیلی 99-98
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال تحصیلی 99-98
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 99-98
  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D و دکترای پژوهشی سال تحصیلی 99-98
 • ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
  ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
 • برگزاری سمینار سه روزه تجویز منطقی دارو 98/6/13 لغایت 98/6/15 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع)
  برگزاری سمینار سه روزه تجویز منطقی دارو 98/6/13 لغایت 98/6/15 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع)
 • مدارک لازم جهت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی
  مدارک لازم جهت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی
 • مراحل و تاریخ انجام مصاحبه و معاینه پذیرفته شدگان کاردانی فوریتهای پزشکی سال 98
  مراحل و تاریخ انجام مصاحبه و معاینه پذیرفته شدگان کاردانی فوریتهای پزشکی سال 98
 • دور دوم اعتبار بخشی آموزشی چهار مرکز آموزشی درمانی دانشگاه
  دور دوم اعتبار بخشی آموزشی چهار مرکز آموزشی درمانی دانشگاه
Loading
فرم درخواست عضویت جهت کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
آگهی فراخوان جذب متخصصین زنان و زایمان سال 1398
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱۱۲ ]
ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱,۹۸۶ ]
دور دوم اعتبار بخشی آموزشی چهار مرکز آموزشی درمانی دانشگاه
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۱۱
[ تعداد بازدید : ۱۰۲ ]
Loading

نتا